17. květen 2008 byl pro naši obec Borovník významný den. Slavilo se 60. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Při této příležitosti se opékalo selátko a byl také připraven raut.

Byly uděleny medaile a čestná uznání hasičům za zásluhy.

Oslav se zúčastnil na pozvání hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Proč naši obec vlastně navštívil? Hejtman fandí hasičům, protože vykonávají záslužnou práci pro obec a ochraňují majetek občanů a také jsme na hranici s krajem Vysočinou. S paní starostkou Ladislavou Gaizurovou a zastupiteli obce prošli celou vesnicí a o všem dění ve vesnici diskutovali. V budově bývalé školy bylo připraveno bohaté očerstvení. Pan hejtman je velice příjemný člověk a skoro se všemi pohovořil. V obci se mu velice líbilo. Nejvíce se zajímal o nejmladšího občana Borovníka Tobiáše Lysoňka, který se narodil v únoru 2008 do nově postaveného domu. Při rozloučení popřál všem hodně úspěchu při práci a ženám věnoval malý dárek.

Naší oslavy se také zúčastnil páter Bohuslav Poláček- farář naší farnosti Březí.Ve svém civilním oděvu motorkáře překvapil svoje farníky. Potom navrhl, že při příležitosti poutní mše svaté posvětí naše 60. výročí. Pouť se koná na počest a svátku sv. Jana Nepomuckého.

V Borovníku nechybí odvaha mladým, ženám a ani mužům. Některá fota Vám přiblíží okamžiky z této akce. Zejména našim ženám patří poděkování, za to jak připravují svoje děti a mají trpělivost s námi muži. Při tom si najdou čas, aby dokázaly, že se vyrovnají hasičům mužům. Všichni hasiči, zejména František Hála, Vítězslav Svoboda Martin Svoboda celou akci připravovali a že se jim to povedlo dosvědčuje spokojenost všech zúčastněných.

Druhý den po oslavě bylo u nás hasické cvičení, které se pro nepříznivost počasí moc nepodařilo, ale přesto se odehrálo. Přinášíme Vám fota.

 

procházka s panem hejtmanem po obci  hasičky  paní starostka s panem hejtmanem při přivítání  předávání vyznamenání   

TOPlist