Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

 

http://borovnik.wbs.cz/oznameni_o_zahajeni_vodopravniho_rizeni.pdf

 

Vyvěšeno: 21.11.2017

Sňato: 7.12.2017

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi DSO Tišnovsko

 

http://borovnik.wbs.cz/pozvanka_clenska_schuze.pdf

 

Vyvěšeno: 22.11.2017

Sňato: 5.12.2017

 

 

Návrh střednědobého výhledu DSO Tišnovsko

 

http://borovnik.wbs.cz/strednedoby_vyhled_rozpoctu_2019_-_2020_-_navrh.pdf

 

Vyvěšeno: 15.11.2017

Sňato: 4.12.2017

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/program_zastupitelstva_1.12.2017.pdf

 

Vyvěšeno: 22.11.207

Sňato: 1.12.2017

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva

 

http://borovnik.wbs.cz/vps.pdf

 

Vyvěšeno: 7.11.2017

Sňato: 23.11.2017

 

 

Pozvánka na valnou hromadu DSO Tišnovsko

 

http://borovnik.wbs.cz/pozvanka_vhdsotisnovsko2017_3.pdf

 

Vyvěšeno: 8.11.2017

Sňato: 21.11.2017

 

Opatření obecné povahy

 

http://borovnik.wbs.cz/1_opatrene_obecne_povahy.pdf

 

Vyvěšeno: 27.10.2017

Sňato: 13.11.2017

 

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/8_program_zastupitelstva_3.11_2017.docx

 

Vyvěšeno: 25.10.2017

Sňato: 3.11.2017

 

 

Záměr obce prodat nemovitý majetek

 

http://borovnik.wbs.cz/zamer_obce_prodat_nemovity_majetek_p.c.299_84.pdf

 

Vyvěšeno: 18.10.2017

Sňato: 3.11.2017

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

http://borovnik.wbs.cz/6_oznameni_terminu_konani_voleb.pdf

 

Vyvěšeno: 4.10.2017

Sňato: 21.10.2017

 

 

Delegování členů okrskové volební komise

 

http://borovnik.wbs.cz/4_delegovani_clenu_volebni_komise.pdf

 

Vyvěšeno: 22.9.2017

Sňato: 21.10.2017

 

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

http://borovnik.wbs.cz/3_jmenovani_zapisovatele_okrskove_volebni_komise.pdf

 

Vyvěšeno: 9.9.2017

Sňato: 21.10.2017

 

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 

http://borovnik.wbs.cz/2_informace_o_poctu_a_sidle_volebnich_okrsku.pdf

 

Vyvěšeno: 5.9.2017

Sňato: 21.10.2017

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

http://borovnik.wbs.cz/stanoveni_minimalniho_poctu_clenu_okrskove_volebni_komise.pdf

 

Vyvěšeno: 21.8.2017

Sňato: 21.10.2017

 

Návrh opatření obecné povahy

 

http://borovnik.wbs.cz/3_navrh_opatreni_obecne_povahy.pdf

 

Vyvěšeno: 22.9.2017

Sňato: 7.10.2017

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/program_zastupitelstva_obce_6.10_2017.pdf

 

Vyvěšeno: 27.9.2017

Sňato: 6.10.2017

 

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

 

http://borovnik.wbs.cz/vv_navrh_opatreni_obecne_povahy.pdf

 

Vyvěšeno: 18.9.2017

Sňato: 4.10.2017

 

 

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise Borovník

 

http://borovnik.wbs.cz/pozvanka_na_prvni_zasedani_okrskove_volebni_komise.pdf

 

Vyvěšeno: 25.9.2017

Sňato: 29.9.2017

 

 

 

Program zasedánízastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/program_zastupitelstva_8.9.2017.pdf

 

Vyvěšeno: 30.8.2017

Sňato: 8.9.2017

 

 

 

Návrh závěrečného účtu plynovodu 2016

 

http://borovnik.wbs.cz/zaverecny_ucet_audit_plynovod_2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 12.6.2017

Sňato: 27.6.2017

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_zastupitelstva_19.6.2017.pdf

 

Vyvěšeno: 8.6.2017

Sňato: 19.6.2017

 

 

 

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování

 

http://borovnik.wbs.cz/oznameni_o_projednani_navrhu_zpravy_o_uplatnovani.pdf

 

Vyvěšeno: 17.5.2017

Sňato: 17.6.2017

 

 

 

Zpráva o hospodaření obce Borovník za rok 2016

 

http://borovnik.wbs.cz/navrh_zaverecneho_uctu_na_rok_2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 1.6.2017

Sňato: 16.6.2016

 

 

 

Pozvánka na jednání VH DSO Tišnovsko č.2/2017

 

http://borovnik.wbs.cz/pozvanka_vh_2017_2.docx

 

Vyvěšeno: 9.5.2017

Sňato: 22.5.2017

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2016

 

http://borovnik.wbs.cz/465732853_3_zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni.pdf

http://borovnik.wbs.cz/465732853_2_gora604__1_.pdf

http://borovnik.wbs.cz/465732853_1_zaverecny_ucet_2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 4.5.2017

Sňato: 22.5.2017

 

 

Veřejná vyhláška

 

http://borovnik.wbs.cz/463550630_0_00705400_dne_0515_1702098680.pdf..partial

 

Vyvěšeno: 27.4.2017

Sňato: 13.5.2017

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_zastupitelstva_5.5.2017.pdf

 

Vyvěšeno: 26.5.2017

Sňato: 5.5.2017

 

 

 

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

 

http://borovnik.wbs.cz/zverejneni_zameru_obce_pronajmout_nemovity_majetek.pdf

 

Vyvěšeno: 20.4.2017

Sňato: 5.5.2017

 

 

 

Povolení ke kácení

 

http://borovnik.wbs.cz/povoleni_ke_kaceni_p.soska.pdf

 

Vyvěšeno: 30.3.2017

Sňato: 14.4.2017

 

 

 

Povolení ke kácení

 

http://borovnik.wbs.cz/kaceni_p.vaculik.pdf

 

Vyvěšeno: 27.3.2017

Sňato: 11.4.2017

 

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_zastupitelstva_7.4.2017.pdf

 

Vyvěšeno: 29.3.2017

Sňato: 7.4.2017

 

 

Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek

 

http://borovnik.wbs.cz/zamer_prodat_nemovity_majetek_299_14.pdf

 

 

Vyvěšeno: 23.3.2017

Sňato: 7.4.2017

 

 

Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek

 

http://borovnik.wbs.cz/zamer_prodat_nemovity_majetek_299_13.pdf

 

 

Vyvěšeno: 23.3.2017

Sňato: 7.4.2017

 

 

 

Schválený rozpočet svazku obcí Plynovod Březí, Rozseč, Borovník 2017

 

http://borovnik.wbs.cz/schvaleny_rozpocet_plynovod_2017.xls

 

Vyvěšeno: 7.3.2017

Sňato: 23.3.2017

 

 

Valná hromada DSO Tišnovsko

 

http://borovnik.wbs.cz/valna_hromada_dso_tisnovsko_22.3.2017.pdf

 

Vyvěšeno: 6.3.2017

Sňato: 22.3.2017

 

 

DSO Tišnovsko návrh rozpočtu 2017

 

http://borovnik.wbs.cz/navrh_rozpoctu_2017.pdf

 

 

Vyvěšeno: 3.3.2017

Sňato: 22.3.2017

 

 

Výroční zpráva obce Borovník

 

http://borovnik.wbs.cz/vyrocni_zprava.pdf

 

 

Vyvěšeno: 25.2.2017

Sňato: 13.3.2017

 

 

VV – Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Borovník formou opatření obecné povahy

 

http://borovnik.wbs.cz/borovnik_vv_oop.pdf

http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/projednavana-upd

 

 

Vyvěšeno: 16.2.2017

Sňato: 6.3.2017

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_zastupitelstva_3.3.2017.pdf

 

Vyvěšeno: 22.2.2017

Sňato: 3.3.2017

 

 

Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek

 

http://borovnik.wbs.cz/zamer_obce_prodat_nemovity_majetek_.pdf

 

 

Vyvěšeno: 16.2.2017

Sňato: 3.3.2017

 

 

Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek

 

http://borovnik.wbs.cz/zverejneni_zameru.pdf

 

 

Vyvěšeno: 16.2.2017

Sňato: 3.3.2017

 

 

Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Rotín

 

http://borovnik.wbs.cz/pozvanka_na_valnou_hromadu_honebniho_spolecenstva_rojetin.pdf 

 

Vyvěšeno: 27.1.2017

Sňato: 25.2.2017

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

http://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_zastupitelstva_3.2.2017.pdf

 

 

Vyvěšeno: 25.1.2017

Sňato: 3.2.2017

 

 

Záměr obce prodat nemovitý majetek

 

http://borovnik.wbs.cz/zamer_obce_prodat_nemovity_majetek.pdf

 

 

Vyvěšeno: 20.1.2017

Sňato: 3.2.2017

 

 

 

TOPlist