2008

60. výročí SDH
17.května sbor dobrovolných hasičů oslavil 60. let založení samostatnosti sboru a 65 let založení SDH společně s Rozsečí. Oslava se konala u budovy bývalé školy, opékalo se selátko a byl uspořádán raut. Hasiči byli vyznamenáni pamětními listinami, medailemi za zásluhy , za 20 a 30 let u sboru. K příležitosti se konalo hasičské cvičení, ale požární útok provedli jen děti, začal přívalový déšť a velitelé sborů se společně domluvili, že se cvičení ukončí a nebudou cvičit ženy a muži. Startovné se nevracelo. Louka byla moc rozmoklá a nestálo to za to ,aby se někdo zranil. Družstva žen byli 3, tak aby jim to nebylo líto, losovaly velitelé družstev žen o poháry. Velitelka družstva Borovník vylosovala 1. místo, tak ženy dosáhly 1. místa aniž by cvičily.
návštěva pana hejtmana jihomoravského kraje
17. května navštívil naši obec hejtman jihomoravského kraje pan Stanislav Juránek. Zúčastnil se oslav SDH. Pan hejtman velice fandí hasičům a malým dětem. Při příjezdu se přivítal s občany. Společně s p. starostkou Ladislavou Gaizurovou a zastupiteli prošel obcí a diskutovali o možných dotacích, co obec vybudovala a ještě plánuje vybudovat. Pan hejtman se občerstvil a zatancoval si sólo s p. starostkou, u tancování se zůstalo a tancoval i se všemi ženami, které byly na tanečním parketu. Je velice příjemný pán, s většinou občanů prodiskutoval u stolů. V obci se mu velice líbilo, povídal, že tak dlouho se ještě snad v žádné obci nedržel, a to ho čekala ještě návštěva jiné obce. Při rozloučení si se všemi občany potřásl rukou, popřál hasičům mnoho úspěchů při práci a ženám věnoval malý dárek. Všichni občané byli spokojeni. Všem se oslavy hasičů i návštěva líbila.
obecní zastupitelstvo schválilo
leden – od 1.1.2008 začínají měsíční splátky na plynofikace 11 000 ,- Kč
  -úklid okolo budovy školy po rekonstrukci provede pan P.Lysoněk,drť si odveze na svoji stavbu domu.
   - zastupitelstvo schvaluje plat pro účetní A.Vomelovou 2500 ,- Kč
  -nainstalováno účetnictví do počítače na obecním úřadě
  -objednání nového kontejneru na sklo
  -oplocení obecní školky a výsadba nové
  -povolení kácení vrb na mostku na návsi od Lesy ČR – oblast povodí Dyje
  -na obecní komunikace byl zajištěn posypový materiál
únor - stav účtu činí 121 393 ,- Kč
březen - stav účtu 219 000 ,- Kč
 -  zaplacení příspěvku 8 000 ,- Kč za rok 2008 Svazu vodovodů a kanalizací, za vystoupení obce ze svazu
 - dotace na územní plán činí 50%
 - prodané akcie České spořitelny v majetku obce za cenu 400 ,- Kč / ks , celkem 80 000 ,- Kč, již na účtu
duben - pořízení územního plánu 207 510 ,- Kč
 - podání žádosti o pořízení vymezení zastavěného území obce
 - návrh na odstranění stožáru, který měl fungovat pro příjem internetu
květen - schválení příspěvku na RTG zařízení města Velké Bíteše ve výši 2 000,- Kč
červen - příspěvek mateřské školy Vidonín 500 ,- Kč
  -změna dodavatele elektrické energie pro obec – firmu E.ON vystřídá firma Bohemia energy
srpen - dotace z rozpočtu JMK pro hasiče 50 000 ,- Kč
pokácení vrb
V únoru se rozhodlo, že jsou potřeba pokátit vrby vysazené v roce 1942 při stavbě mostu. Vrby byly již ztrouchnivělé. Byly 4, na každém konci mostu na návsi. Jaképak jiné stromy tam budou ?
nový občánek
Nový občánek obce se narodil v únoru , jmenuje se Tobiáš  Lysoněk a narodil se Petrovi Lysoňkovi a Martině Musilové  z č. 44     .
úmrtí občanů
V dubnu zemřel pan Ludvík Stávek. Vlastnil chalupu č.2, při cestě ke Březí. Trvale žijící v Brně,pocházejíce z Čejkovic.
maškarní průvod
Jako každý rok tak i letos se konal maškarní průvod Borovník-Rozseč. Muzikant hrál pan Karel Mifka. Letos asi naposledy. Maškary vybraly po dědinách 5465 ,- Kč,a ještě z toho musíme odečíst 1000,- Kč,které si vzal muzikant za hraní. Hrál od 11.°° hod. do 15.°° hod. Občerstvení pro masky 760 ,- Kč.
pouť
se konala 24. – 25. května. V sobotu ráno utkání v malé kopané, večer taneční zábava s kapelou Renons, platících hostů 276. Neděle byla zahájena tradičně mši svatou u budovy bývalé školy, farář při té příležitosti požehnal Sboru dobrovolných hasičů, za 65.-leté trvání spolku. Odpolední posezení bylo bez muziky, hráli pouze kolotoče, tradičně přijeli s malou lodí, velkým řetízkovým a střelnicí. Hasiči na pouti vydělali kolem
40 000,- Kč.
oslava narozenin
u budovy školy za tradičního otáčení prasátka oslavil své 50.narozeniny pan Vlastimil Richtig. Ženy se opět postaraly o zábavu. Nacvičily taneček z filmu „ slunce,seno a jahody“, na píseň „trnky,brnky“,vyrobily z dřevěné kozy krávu a tu musel oslavenec podojit. Zábava náramná.
vloupání do objektu
v červnu se do chalupy u Češků v č.   vloupali uprchlíci          z výchovného ústavu z Brna 2 kluci a 1 dívka z výchovného ústavu  z Olešnice, s nimi byl 1 mladík, kterého policie nezadržela, ale ponechali ho na návsi. Viděl je tam pan Zelinka z vedlejšího domu, který to oznámil místostarostovi panu Františku Hálovi. Přivolaná policie je zadržela a vrátila zpět do ústavu.
oprava budovy školy
v letošním roce pokračovala oprava budovy školy, výměna zbývajících oken ve třídě, stará dřevěná za plastová. Rekonstrukce elektriky . Nová světla v celé budově.
SDH
sbor dobrovolných hasičů obdržel dotace od kraje Vysočina na výbavu mládeže, v hodnotě 2570,- Kč zakoupili proudnice. Od Jihomoravského kraje obdrželi dotaci 50 000,- Kč.
Dobrovolní hasiči si upravují pozemek okolo budovy hasičky, vydláždili schody pro přístup do budovy a před vstupem vydláždili místo na letní posezení.
hostinec u Karla
po roce otevření místní hospůdky u Karla, je patrno , že se panu podnikateli trochu daří, o štamgasty není nouze, pár se jich tam sejde, přes prázdniny opékal jehně a griloval maso na rožni. V listopadu pozval k tanci i poslechu kapelu Králíci,styl country. Pár místních občanů se sešlo.
počasí
Lednové počasí začalo mírnou zimou a pokračovalo po celou zimu do jara, již v únoru začalo teplé počasí do 15 °C a trvalo až do dubna, kdy teplota vystoupla již k 20 °C a začal tak teplý a suchý rok. V červnu vystoupla teplota k max. 30 °C. Léto suché, jasné s mírnými přeháňkami, s teplotami 24 °C – 30°C. Občas bouřka a slabý vítr. V  červenci se u potoka před domem p. Lysoňka č. větrem vyvrátil strom, hasiči jej ihned odklidili ze silnice. Podzim průměrný, s teplotami pohybujícími se do 12 °C, přes noc do 5 °C. Sv. Martin na bílém koni nepřijel, ovšem přinesl studený vítr. Po pár dnech opožděně přeci jen trocha sněhu napadlo, ale přišlo oteplení a sníh se rozpustil. Teploty se pohybují nejníže do – 5 °C přes noc. Denní do 5 °C.
Konec prosince byl zmrzlý, teploty přes den do -5 °C, přes no až k – 10 °C, rybník i potok zamrzlý.
škola,školka
Do základní školy ve Žďárci nastupují 2 prvňáčci, Eliška Crhová a Michael Holánek. Do mateřské školky ve Vidoníně nastupuje Adam Holubář. Celkem z obce ( počítáno od nového šk.roku ) navštěvují Mateřskou školu 3 děti, základní školu ve Žďárci 10 dětí, v Osové Bítýšce 1 dítě. vysokou školu navštěvuje 1 student, odborné školy navštíví 4 studenti.
stavba domu
se stavbou domu pokračuje pan Petr Svoboda,hrubá stavba s krovama se střešní krytinou.
Pan Dušan Vomela zaměřil nový pozemek na stavbu rodinného domu, na konci obce vedle domu Gaizurových.
opékání selátka
v červenci na ukončení školního roku a začátek prázdnin obec společně s hasiči opékali pro občany selátko. Pro děti p.Lucie Crhová společně s p. Andělou Svobodovou uspořádaly odpoledne s hrami, na parketu nakreslily velké hrací pole „člověče nezlob se“, hra byla pro všechny děti velmi oblíbená. Společně se věnovaly všem dětem, všech věkových kategorií, soutěže např. petanque, přetahování lanem, nošení vody na lžíci, kostky, kuželky, kolíčkování…..pro všechny děti přichystány odměny,které zakoupily hasiči.
stožár na internet
obecní zastupitelstvo schválilo sundání železného sloupu na internet,směrem letišti,sloup sundán a odtáhnut
prodej domu
Marynčovi prodali dům č.16, rodině Turečkové.
svatba
v letošním roce si řekli své „ANO“ novomanželé Hana Vomelová , Jiří Přikryl.
přátelské posezení
6.12. obec uspořádala přátelské posezení pro občany. Podával se tradiční srnčí guláš, který již 15. rokem vaří pan Dušan Vomela. Pro děti byla připravena mikulášská nadílka,  a pro všechny občany i děti  bohatá tombola, do které přispělo mnoho firem,ale i místních občanů. Účast občanů byla největší za poslední leta pořádané této akce.
vánoce , silvestr
Vánoční strom se rozsvítil na 1. adventní neděli.  A zároveň i na mnoha domech vánoční osvětlení. Na dotaz občanů, jak prožívají letošní vánoce, bylo odpovězeno : "ve shonu, ještě nemám nakoupené žádné dárky, jako každý rok, nakupuji je na poseldní chvíli " , " dá se říci, že v klidu, dárky mám již nakoupené a už zbývá jen nazdobit stromeček " , jak vidno někteří byli ve shonu  a někteří prožívali vánoce opravdu v klidu. Vánoce tak proběhli ve všech rodinách spokojené a klidné. V místní hospůdce- hasičce se pořádali vánoční turnaje v kulečníku, jak pánský turnaj , tak dámský turnaj, všichni se u toho náramně pobavili. Mezi svátky v době od vánoc po Silvestra se občané scházívali na ledě na rybníku, pánové hráli hokej, děti se učily bruslit.
Silvestr byl krásný pro celou obec, odpoledne všichni bruslili na rybníku, a večer v 18.oo hod. se skoro všichni občané i chalupáři sešli v hojném počtu opět na rybníku, kde se podával punč a svařené víno, a protože bylo už opravdu hodně obyvatel na ledě, začal místy nepříjemně praskat,ale pánové vysvětlili dámám, které se obávali o své ratoslesti, že nepraská led, ale mrazem praská. :o)  Silvestr se slavil namnoha místech v obci , v hospůdce u Karla, v hasičce, a v místní škole, kam byla i v ranních hodinách povolána záchranná služba. Mnoho petard a malých ohňostrojů bylo vystřílenoa tím ukončen starý rok a všichni si přejeme , aby  nadcházející rok 2009 byl alespoň tak dobrý jako rok 2008. A proto přejem všem občanům splnění velké míry snů a dobrých předsevzetí v novém roce 2009.
TOPlist