DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Nařízení obce Borovník č.1/2014, kterým se vydává tržní řád

 

https://borovnik.wbs.cz/info_obcanum/trzni_rad.pdf

 

 

Vyvěšeno: 30.12.2014

Sňato: 15.1.2015

 

 

 

 

Rozhodnutí o vykácení 6 ks stromů

 

https://borovnik.wbs.cz/info_obcanum/rozhodnuti.pdf

 

 

Vyvěšeno: 30.12.2014

Sňato: 15.1.2015

 

 

 

 

PROGRAM  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA

 

 

ZASEDÁNÍ č. 3  konané dne  29.12.2014 v 19:00 hodin

 

 

Program:

                       

 

1) Rozpočet na rok 2015

            2) Schvalování výše poplatku za komunální odpad na rok 2015

            3) Projednání ceny za prodej stavebních parcel

            4) Povolení kácení stromů na obecním pozemku

            5) Projednání vyhlášky o zákazu podomního prodeje

            6) Ostatní

                       

 

 

 

Vyvěšeno:  17.12.2014

 

Sňato: 29.12.2014

 

 

    

 

 

 ROZPOČET   NA   ROK  2015

OBEC  BOROVNÍK

 

 

  1. ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Paragraf                                                                       Kč

 

0000      Daňové příjmy                                                  950 000,-

0000      Neinvestiční přijaté transfery                                54 400,-

0000      Poplatky                                                             42 000,-

3639      Příjmy z prodeje a pronájmu                                 62 000,-

3725     Využívání a zneškodňování komunálních odpadů     10 000,-

6310     Příjmy z úroků                                                         600,-

 

 

PŘÍJMY CELKEM         1 119  000,-- Kč

 

 

  1. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf                                                                           Kč

 

1031      Lesy                                                       50 000,-

2212      Silnice                                                   100 000,-

2221      Provoz veřejné silniční dopravy                   5 500,-

3399      Ostatní činnosti v oblasti kultury                50 000,-

3412      Sportovní hřiště                                      102 000,-

3631      Veřejné osvětlení                                     150 000,-

3636       Územní rozvoj                                          1 100,-

3639       Komunální služby                                    20 000,-

3722       Sběr a svoz komunálních odpadů              55 000,-

3723       Sběr a svoz ostatních odpadů                   15 400,-

3745       Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           60 000,-

5212       Rezerva na řešení krizových situací             1 000,-

5512       Požární ochrana                                     150 000,-

6112       Zastupitelstva obcí                                  160 000,-

6171      Činnost místní správy                              180 000,-

6310     Služby peněžních ústavů                              8 000,-

6320      Pojištění                                                    5 000,-

6402      Výdaje z finančního vypořádání min. let        6 000,-

 

VÝDAJE CELKEM                    1 119 000,-- Kč

 

Na úřední desce Obecního úřadu Borovník byl tento rozpočet

 

Vyvěšen dne:  10.12.2014

 

Sňato  dne: 30.12.2014

 

 

  

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko

Radniční 14, 666 01 Tišnov

 

V Tišnově, dne 21.11.2014

 

Předseda DSO Tišnovsko Ing. Tomáš Komprs svolává

VALNOU HROMADU DSO TIŠNOVSKO

a zve tímto zástupce členských obcí

dne 10. prosince 2014, do velkého sálu MěKS, ul. Mlýnská 152, Tišnov

kde proběhne jednání od 16.00 hodin.

program:

1. Zahájení – technické záležitosti

2. Volba Správního výboru DSO Tišnovsko

3. Volba předsedy DSO Tišnovsko

4. Volba kontrolní a revizní komise DSO Tišnovsko

5. Volba předsedy kontrolní a revizní komise DSO Tišnovsko

Přílohy :

            - Volební řád

            - Složení volební komise

            - Volba předsedy DSO Tišnovsko

6. Rozpočtové provizórium

7. Rozpočtový výhled na roky 2016-2017

8. Rozpočtové opatření č. 5

9. Plán inventur

10. Zpráva z přezkumu hospodaření svazku

11. Informace o postupu projektu PSMO

12. Prezentace nových webových stránek DSO Tišnovsko

13. Různé

14. Závěr

 

Vyvěšeno dne :2.12.2014

Sňato: 18.12.2014

Ing. Tomáš Komprs,v.r.

předseda DSO Tišnovsko

 

 

 PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

ZASEDÁNÍ č. 2 konané dne 28.11.2014 v 19:00 hodin

 

Program:

 

1) Příprava rozpočtu na rok 2015

2) Volba inventarizační komise

3) Příprava vánočních akci

4) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce

5) Ostatní

 

Vyvěšeno: 19.11.2014

Sňato: 28.11.2014

 

 

 PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

ZASEDÁNÍ č. 1 konané dne 14.11.2014 v 19:00 hodin

 

Program:

 

1) Informace o výměně občanských průkazů

2) Žádost o instalaci veřejného osvětlení

3) Internetové stránky obce

4) Rozpočtové opatření č. 5

5) Ostatní

Vyvěšeno: 5.11.2014

sňato: 14.11.2014

 

 

 

SCHVÁLENÝ  ROZPOČET NA ROK 2014