DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zrušení trvalého pobytu

 

 

https://borovnik.wbs.cz/zruseni_tp_rozhodnuti.pdf

 

Vyvěšeno: 5.1.2017

Sňato: 20.1.2017

 

 

 

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

 

https://borovnik.wbs.cz/vysledky_voleb.jpg

 

 

Vyvěšeno: 15.10.2016

Sňato:

 

 

Závěrečný účet

 

https://borovnik.wbs.cz/zaverecny_ucet_borovnik_2015.pdf

 

Vyvěšeno:18.5.2016

Sňato:

 

 

Veřejná vyhláška

 

 

https://borovnik.wbs.cz/oznameni_zahajeni_rizeni_o_navrhu_aktualizace_c._2_zur_krv.pdf

 

 

Vyvěšeno: 16.5.2016

Sňato:

 

 

 

 

Veřejná vyhláška

 

https://borovnik.wbs.cz/verejna_vyhlaska_jmk.pdf

 

Vyvěšeno: 28.4.2016

Sňato:

 

 

Výzva účastníkům řízení

 

https://borovnik.wbs.cz/vyzva_ucastnikum_rizeni.pdf

 

 

Vyvěšeno: 29.12.2016

Sňato: 4.1.2017

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_zastupitelstva_30.12.2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 21.12.2016

Sňato: 30.12.2016

 

 

VV - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Borovník a o jeho zveřejnění a vystavení

 

https://borovnik.wbs.cz/borovnik_verejna_vyhlaska_oznameni_vj_vv.pdf

 

Vyvěšeno: 3.11.2016

Sňato: 29.12.2016

 

 

Pozvánka na valnou hromadu DSO Tišnovsko

 

https://borovnik.wbs.cz/pozvanka_vh_c.5_2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 30.11.2016

Sňato: 15.12.2016

 

 

Oznámení o zamyšleném převodu

 

 

https://borovnik.wbs.cz/oznameni_o_zamyslenem_prevodu.pdf

 

 

Vyvěšeno: 7.9.2016

Sňato: 7.12.2016

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_zastupitelstva_c.9.pdf

 

Vyvěšeno: 23.11.2016

Sňato: 2.12.2016

 

 

JMK veřejná vyhláška

 

https://borovnik.wbs.cz/jmk_verejna_vyhlaska.pdf

 

 

Vyvěšeno: 26.10.2016

Sňato: 10.11.2016

 

 

 

Výsledky voleb v obci Borovník

 

https://borovnik.wbs.cz/vysledky_voleb_v_obci.pdf

 

Vyvěšeno: 10.10.2016

Sňato: 10.11.2016

 

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_zastupitelstva_4.11.2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 26.10.2016

Sňato: 4.11.2016

 

 

 

Pozvánka na valnou hromadu DSO Tišnovsko

 

https://borovnik.wbs.cz/pozvanka_na_vh.pdf

 

 

Vyvěšeno: 19.10.2016

Sňato: 3.11.2016

 

Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek

 

https://borovnik.wbs.cz/zverejneni_zameru_obce_prodat_nemovity_majetek.pdf

 

 

Vyvěšeno: 11.10.2016

Sňato: 27.10.2016

 

 

 

Povolení ke kácení

 

https://borovnik.wbs.cz/povoleni_ke_kaceni.pdf

 

vyvěšeno: 3.10.2016

Sňato: 19.10.2016

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

https://borovnik.wbs.cz/oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf

 

 

Vyvěšeno: 22.9.2016

Sňato: 9.10.2016

 

Delegování členů okrskové volební komise

 

 

https://borovnik.wbs.cz/delegovani_clenu_okrskove_volebni_komise.pdf

 

 

Vyvěšeno: 13.9.2016

Sňato: 8.10.2016

 

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

https://borovnik.wbs.cz/jmenovani_zapisovatele_okrskove_volebni_komise.pdf

 

 

Vyvěšeno: 27.8.2016

Sňato: 8.10.2016

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

https://borovnik.wbs.cz/informace_o_poctu_a_sidle_volebnich_okrsku_r.2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 23.8.2016

Sňato: 8.10.2016

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_7.10.2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 29.9.2016

Sňato: 7.10.2016

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zastupitelstva_9.9.2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 31.8.2016

Sňato: 9.9.2016

 

 

 

Zveřejnění záměru obce o prodeji nemovitého majetku

 

https://borovnik.wbs.cz/zamer_obce_prodat_nemovity_majetek.pdf

 

 

Vyvěšeno: 17.8.2016

Sňato: 2.9.2016

 

 

 

Zveřejnění záměru obce o směně nemovitého majetku

 

https://borovnik.wbs.cz/zamer_o_smene_pozemku.pdf

 

 

Vyvěšeno: 17.8.2016

Sňato: 2.9.2016

 

 

 

 

Pozvánka VH DSO Tišnovsko č.3/2016

 

https://borovnik.wbs.cz/pozvanka_vh_c.3_dso_tisnovsko.pdf

 

Vyvěšeno: 10.8.2016

Sňato: 24.8.2016

 

 

 

VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu Změny č. 1 územního plánu  Borovník

 

https://borovnik.wbs.cz/borovnik_zmena_1_oznameni_sj_vv.pdf

 

Návrh změny:

http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/projednavana-upd

 

Vyvěšeno: 9.6.2016

Sňato: 25.7.2016

 

 

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu

 

https://borovnik.wbs.cz/vyhlaseni_platnosti_katastralniho_operatu_k.u._borovnik_2016.pdf

 

Vyvěšeno: 1.6.2016

Sňato: 1.7.2016

 

Pozvánka na valnou hromadu DSO

 

 

https://borovnik.wbs.cz/pozvanka_valna_hromada_dso.pdf

 

 

Vyvěšeno: 16.6.2016

Sňato: 28.6.2016

 

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_3.6.2016.pdf

 

Vyvěšeno: 25.5.2016

Sňato: 3.6.2016

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_6.5.2016.pdf

 

Vyvěšeno: 27.4.2016

Sňato: 6.5.2016

 

 

Veřejná vyhláška

 

https://borovnik.wbs.cz/verejna_vyhlaska_z_katastr._uradu.pdf

 

Vyvěšeno: 14.4.2016

Sňato: 30.4.2016

 

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

 

https://borovnik.wbs.cz/oznameni_o_dokonceni_obnovy_ko.pdf

 

Vyvěšeno: 24.3.2016

Sňato: 25.4.2016

 

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_8.4.2016.pdf

 

Vyvěšeno: 30.3.2016

Sňato: 8.4.2016

 

 

 

Přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2015

 

https://borovnik.wbs.cz/zprava_o_prezkoumani_hospodareni.pdf

https://borovnik.wbs.cz/zaverecny_ucet_2015.pdf

https://borovnik.wbs.cz/vykaz_fin.pdf

 

Vyvěšeno: 24.3.2016

Sňato: 9.4.2016

 

 

 

 

VV - oznámení k návrhu zadání Změny č. 1 ÚP Borovník

 

https://borovnik.wbs.cz/borovnik_zmena1_oznameni_vv.pdf

https://borovnik.wbs.cz/borovnik_z1_zadani.pdf

 

 

Vyvěšeno: 25.2.2016

Sňato: 29.3.2016

 

 

 

 

VALNÁ HROMADA DSO TIŠNOVSKO

 

https://borovnik.wbs.cz/pozvanka_vh_dso_2_2016.pdf

 

Vyvěšeno: 9.3.2016

Sňato: 26.3.2016

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu DSO Tišnovsko na rok 2016

 

https://borovnik.wbs.cz/navrh_rozpoctu_2016.xls_-_tisnovsko.pdf

 

Vyvěšeno: 25.2.2016

Sňato: 14.3.2016

 

 

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_4.3.2016.pdf

 

Vyvěšeno: 24.2.2016

Sňato: 4.3.2016

 

 

 

Program zasedání zastupitelstva

 

https://borovnik.wbs.cz/program_zasedani_5.2.2016.pdf

 

 

Vyvěšeno: 28.1.2016

Sňato: 4.2.2016

 

 

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

https://borovnik.wbs.cz/pozvanka_na_val.hromadu_honebni_spolecenstva.pdf

 

 

Vyvěšeno: 28.1.2016

Sňato: 4.2.2016