DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

 

V případě nebezpečí v naší obci budou občané informováni místním obecním rozhlasem.

 


Zákonná povinnost informovat své občany o možných nebezpečích a mimořádných událostech a připravit je na ně

 

 Legislativní předpoklady

 

Z § 25 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech.

Z § 31 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen zákon o krizovém řízení) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

 

Povinnost poskytovat výše uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je uložena obci následujícími zákony:

 

Obec

§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně:

„v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost“.

 

Obecní úřad

§ 15 odst. 4 zákona o IZS:

„seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení“.

§ 21 odst. 3 zákona o krizovém řízení:

„seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení“.

 

 

projektu „Vaše cesty k bezpečí“. Informační a vzdělávací projekt HZS JMK a partnerů k přípravě veřejnosti na mimořádné události. Vydáno 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občana, 2 kalendáře, 2 příručky.Na webu HZS JMK (www.firebrno.cz/vase-cesty-kbezpeci) naleznete veškeré materiály, které byly v rámci projektu vydány.

 

Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT. Jedná se o veřejný portál krizového řízení, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji