DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo

Představujeme Vám nové webové stránky obce Borovník

https://www.borovnik.cz

  

OZNÁMENÍ   OBČANŮM

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD VE VÝŠI 450,- Kč ZA OSOBU.

 POPLATEK ZA CHALUPU VE VÝŠI 450,- Kč.

POPLATEK ZA PSA VE VÝŠI 100,- Kč.

 PLATBU MŮŽETE UHRADIT ELEKTRONICKY NA ÚČET Č.24821751/0100, JAKO  VS.  UVÉST Č. DOMU, NEBO OSOBNĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH,

TJ.STŘEDA OD 19 – 20 HODIN DO 30. 6. 2020.

ZNÁMKY SI POSLÉZE VYZVEDNĚTE NA OÚ. 

fotogalerie MASOPUST 2020 

Upozornění občanům

Důrazně upozorňujeme občany, aby do kontejneru na bioodpad ukládali pouze odpad k tomu určený.
Množí se případy, kdy jsou v odpadu nalezeny věci, které sem nepatří, např. dřevěné ploty, velké bedny a dokonce i železniční pražec. 

V případě dalších nálezů těchto věcí v kontejneru, bude obec nucena přistoupit od příštího roku k razantnímu zdražení poplatku za popelnice, z kterého bude placena likvidace těchto věcí, případně bude svoz bioodpadu zrušen.

  

Kontejner na textil

Informujeme občany, že od 23.5.2019 je na návsi trvale umístěn kontejner na textil Diecézní charity Brno. Pokud se rozhodneme ze svého šatníku něco darovat, důležité je, aby všechno oblečení či boty, co do kontejneru vhazujeme, byly v taškách nebo pytlích z důvodu snadnější manipulace při ručním výběru kontejneru a ochraně proti vlhkosti. Textil nesmí být mokrý nebo vlhký, už vůbec ne nějak biologicky či chemicky znečištěný či plesnivý. 

 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Důrazně upozorňujeme občany na nutnost ukládání ŘÁDNĚ SEŠLÁPNUTÝCH plastových a papírových odpadů do kontejnerů. Při současném špatném ukládání odpadů je obec nucena zajišťovat častější vývoz těchto kontejnerů, což má za následek zvyšování nákladů obce. To se může projevit v příštím roce na výši poplatku za popelnice.

Dále žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny.

  

 

Třídění bioodpadu
Na návsi obce je umístěn zelený kontejner, do kterého můžou občané ukládat bioodpad ( trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu atd...) 
  

Nařízením č.1/2014, kterým se vydává tržní řád, byl s platností od 1.1.2015 zakázán podomní prodej zboží a služeb na celém území obce.
V případě porušení tohoto nařízení, volejte Policii ČR, Obvodní oddělení Tišnov, tel. 974 626 750