DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Povinné zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Obec Borovník

2. Důvod a způsob založení

Zákon č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

Starosta obce: Petr Vojtěch

Místostarosta: Martin Svoboda

Zastupitelé: Vítězslav Svoboda, Jiří Gruber, Petr Lysoněk, Libor Crha, Jiří Sapoušek

Finanční výbor:předseda – Petr Lysoněk, členové – Vítězslav Svoboda, Jiří Gruber

Kontrolní výbor:předseda – Jiří Sapoušek, členové – Libor Crha, Petr Lysoněk

Účetní: Lenka Kamínková

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Borovník

Borovník 23

594 51 Křižanov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Borovník

Borovník 23

594 51 Křižanov

4.3 Úřední hodiny

Středa 19:00 – 20:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 566 536 271 (pouze v úřední hodiny)

Starosta: 605 204 423, místostarosta: 604 860 289

4.5 Adresa internetové stránky

www.borovnik.wbs.cz

4.6 Další elektronické adresy

   Oficiální: obecborovnik@seznam.cz

   Starosta: starosta.borovnik@seznam.cz

   ID datové schránky: gawa8x7

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení:

KB, a.s., číslo účtu: 24821751/0100

ČNB, číslo účtu: 94-4116641/0710

                             

6. IČO

00599310

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Rozpočet obce

Rozpočet obce za rok 2015 (odkaz)

Rozpočet obce na rok 2016 (odkaz)

Rozpočet obce na rok 2017 (odkaz)

Rozpočet obce na rok 2018 (odkaz)

9. Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:

* Na úřední desce

* Na internetových stránkách obce Borovník

* Osobní návštěvou obecního úřadu obce Borovník v úředních hodinách

* Písemně

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, podměty, návrhy nebo jiná dožádání ze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně na úřadě obce Borovník v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí vydané obecním úřadem Borovník, lze podat odvolání prostřednictvím obecního úřadu Borovník

12. Formuláře

Na OÚ v úředních hodinách

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace na OÚ v úředních hodinách (životní situace na Portálu veřejné zprávy)

14. Nejdůležitější předpisy

Zákon č.128/2000Sb., o obcích, zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydané právní předpisy (vyhlášky, nařízení, zápisy a usnesení zastupitelstva obce, úřední deska)

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za poskytovaní informací nejsou účtovány

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

výroční zpráva za rok 2014 ( odkaz )

výroční zpráva za rok 2015 ( odkaz )

výroční zpráva za rok 2016 ( odkaz )

výroční zpráva za rok 2017 (odkaz)

17. Seznam organizací v obci

Sbor dobrovolných hasičů

Spolek žen